fbpx

Психологія успіху

Мета всього курсу «ПСИХОЛОГІЯ УСПІХУ» – отримати практичні навички досягнення успіху через розуміння себе, розуміння світу, людей, стосунків. Курс допомагає прийняти себе, цінувати життя, ставити цілі і не боятися їх досягати. Тренінгове коло – це ніби інший світ. Це місце, де можна щоразу пробувати різні моделі поведінки, визначати найефективнішу з них, а потім – переносити її у реальний світ. Адже наша мета – не лише отримати теоретичні знання про психологію успіху, а в першу чергу отримати практичні навички його досягнення.
Якщо ви обрали напрям навчання у нашій школі ПСИХОЛОГІЯ, то спочатку ви йдете навчитися на курс «ПСИХОЛОГІЯ ВЛАСНОГО Я». Чому? Не розуміючи себе, ми не можемо щось зрозуміти в інших, а тим більше досягати успіху. Якщо ви вже пройшли навчання базового рівня, тепер ви можете обрати один із глибинніших напрямів:
 • ПСИХОЛОГІЯ СТОСУНКІВ (12+)
 • ПСИХОЛОГІЯ ЛІДЕРСТВА ТА ОРАТОРСТВА (8+)
 • ПСИХОЛОГІЯ НОВИХ РІШЕНЬ (8+)
 • 8 - 15 років

  12 занять

  Сертифікат

  2200 грн.

  БАЗОВИЙ РІВЕНЬ. ПСИХОЛОГІЯ ВЛАСНОГО «Я»

  План навчання

  Успіх можливий лише тоді, коли ми знаємо хто ми, куди ми йдемо, і що нам на цьому шляху заважає. Тому перше заняття спрямоване на знайомство з групою, знайомство із собою і своїми цілями. Тут же знайомимось і з успіхом.

  Дуже важливим для успішної людини вміння аналізувати стосунки з групою, розуміти себе в групі, розуміти ставлення групи до нас, і вміння коректувати ці стосунки.

  Це розпізнавання та аналіз емоцій. Коли ми знаємо і розуміємо, яку емоцію в даний момент переживаємо, тоді і починаємо шукати варіанти керування нею. Стикаємося з тим, що діти погано розпізнають емоції, і ще гірше можуть ними управляють. Зазвичай вони дзеркалять емоції батьків. На цьому занятті досліджуємо свої емоції і вчимося ними керувати так, щоб нам було комфортно.

  Знати значення жестів, поз, міміки, інтонації стає в останній час актуальним для будь-якої успішної людини. Тут вимось аналізувати, розпізнавати і керувати спілкуванням за допомогою знання тонкощів невербаліки.

  Психологія спілкування

  Заняття на тему спілкування дозволяє розкрити за допомогою вправ, що лежить в основі кожного спілкування. Програємо тут сценки, граємо в журналістів теле-ведучих.

  Заняття на тему спілкування дозволяє розкрити за допомогою вправ те, що лежить в основі кожного спілкування. З дорослими працюємо в напрямку транзактного аналізу. З дітьми програємо тут сценки, граємо в журналістів теле-ведучих.

  На цьому занятті аналізуємо стосунки в сім’ї, вчимося працювати з образами, цінувати власні родини.

  Для дітей 13-15 років: взаємостосунки з протилежною статтю.

  Стосунки чоловік-жінка щодня присутні в нашому житті. Та чомусь ми мало спілкуємося з нашими дітьми на цю тему, вважаючи, що вони і так все знають. Проте досвід показує, що у підлітків більше запитань, аніж відповідей. Через це вони закриваються, соромляться і переживають. На цьому занятті вчимось розуміти себе, осіб протилежної статі. Шукати точки дотику. Шукати комфортну зону у цьому спілкуванні..

  Заняття, яке дозволяє проаналізувати конфлікти, стратегії поведінки в конфліктах, навчитись поводитись в конфліктах.

  Бути лідером – не так просто як здається. Шукаємо лідерські якості, закріплюємо їх.

  Різноманітні вправи для тренування голосу та відшліфування виступів – це основа данного заняття.

  Заняття орієнтовані на розвиток уваги, пам’яті, уяви, мислення.

  Гра “Почни знову” дозволить проаналізувати власні життєві стратегії та дати відповіді на 4 основних сектори про ваше життя: сім’я, кар’єра, розваги, щастя.  

  Плануємо майбутнє, мріємо, робимо дошку мрій, прощаємося

  Мета курсу – дати не лише теоретичні знання про психологію успіху, а в першу чергу  практичні навички його досягнення.
  Загалом на курсі «Психологія успіху» ми вчимо любити себе, цінувати життя, ставити цілі і досягати їх.

  Даний курс допоможе отримати практичні навички досягнення успіху через розуміння себе, розуміння світу, людей, стосунків. Прийняти себе, цінувати життя, ставити цілі і не боятися їх досягати. Тренінгове коло – це ніби інший світ. Це місце, де можна щоразу пробувати різні моделі поведінки, визначати найефективнішу з них, а потім – переносити її у реальний світ. Адже наша мета – не лише отримати теоретичні знання про психологію успіху, а в першу чергу отримати практичні навички його досягнення.

  Що учасник отримає після проходження курсу «Психологія успіху»?
 • Більше пізнає себе;
 • Навчиться приймати себе та інших;
 • Зрозуміє власні емоції;
 • Навчиться виходити з конфліктів конструктивно;
 • Отримає досвід командної роботи;
 • Розвиватиме власну комунікабельність і повагу до інших;
 • Навчиться розуміти жести інших та контролювати власні жести;
 • Отримає навики ораторства;
 • Почне шлях успіху з точки «Я»;
 • Підвищить власну самооцінку;
 • Розкриє кордони своїх можливостей.
 • РІВЕНЬ 2.1 (на вибір). ПСИХОЛОГІЯ СТОСУНКІВ

  План навчання

  Заняття направлене на розуміння стосунків з власним я: я реальним та я ідеальним. Використовуємо глину.

  Аналізуємо власні цінності та визначаємо цінності групи. Розуміємо, які стосунки складаються у нас з групами.

  Часто стосунки з минулим не дають розвиватись теперішньому і майбутньому. Тому аналізуємо минуле через асоціативні карти, пропрацьовуємо ці стосунки.

  Аналізуємо образи, спілкуємось з образами, прощаємось з образами. Користуємось методом розстановок.

  Наші страхи блокують наше тіло. нашу свідомість, блокують нас. Виводимо страхи на рівень свідомості, позбавляємось страхів.

  Маніпуляція, ярлики, соціальні стереотипи. Наші стосунки з суспільством різні. Розуміємо себе в цих стосунках.

  Працюємо з метафоричними картами. Аналізуємо внутрішні конфлікти та конфлікти зовнішні. Працюємо з техніками транзактного аналізу.

  Аналізуємо власні стосунки в дружбі, любові, сексі, визначаємо успішну формулу стосунків.

  Гра “Почни знову” дозволить проаналізувати власні життєві стратегії та дати відповіді на 4 основних сектори про ваше життя: сім’я, кар’єра, розваги, щастя.  

  Аналіз власних стосунків з фінансами, власних фінансових цілей, фінансового успіху.

  Часто наші очікування майбутнього і наші плани або не відповідають реальності, або взагалі не існують. Тому вчимось мріяти, планувати, жити.

  Даний курс має на меті аналіз стосунків, які нас оточують у житті, а отже і корекцію та побудову нових якісних стосунків.
  На заняттях будемо:
 • проводити глибокий аналіз власного «Я» через методи глинотерапії, психодрами, арттерапії та інші;
 • аналізувати стосунки з собою, групою, минулим, образами, батьками, суспільством;
 • знаходити відповіді у сферах стосунки я-дружба, я – любов;
 • знаходити нові рішення та перерішення у складних ситуаціях.
 • Що учасник отримає після проходження курсу «Психологія стосунків»
  • Глибше проаналізують своє «Я» через методи глинотерапії, психодрами, арттерапії та ін;
  • Проаналізують стосунки з собою, групою, минулим, образами, батьками, суспільством;
  • Знайдуть відповіді у сферах стосунки я-дружба, я – любов.
  • Знайдуть нові рішення та перерішення у складних ситуаціях.

  РІВЕНЬ 2.2 (на вибір). ПСИХОЛОГІЯ ЛІДЕРСТВА ТА ОРАТОРСТВА

  План навчання

  Роз’яснюється поняття «лідер» і обґрунтовується необхідність  бутиним.

  Наголошується, що усе навколо дуже швидко змінюється, і для справжнього успіху, кожен фахівець повинен уміти швидко пристосовуватися до змінних умов та бути мобільним.

  Роз’яснюється поняття «емоції», їхня природа, розвиваються навички протистояння негативним емоціям та нейтралізації їх.

  Пояснюється поняття «потреба» та її природа. Пояснюються форми психологічної залежності та розвиваються навички протистояння їй.

  Роз’яснюється поняття «воля». Обґрунтовується перевага вольової поведінки, над поведінкою імпульсивною.

  Наголошується, що завжди будуть негативні, заповільнюючі або, паралізуючі фактори, котрим потрібно активно протидіяти. Розвиток навичок роботи в стресовому стані.

  Пояснюється, що попри зовнішню гнучкість, кожна людина повинна мати певні моральні принципи, котрі будуть її внутрішнім стержнем та ціннісним орієнтиром у житті.

  Підкреслюється важливість творчого, нестандартного мислення в кар’єрному зростанні особистості. 

  Теоретична та практична до підготовка до виступів перед камерою.

  Досвід участі у справжній телепередачі

  Узагальнення теми комунікабельності та подолання комунікативних бар’єрів . У другій половині заняття, аналіз помилок, труднощів та досягнень.

  Підбивання підсумків по темі лідерства. Формування розуміння образу успішного лідера та проекція цього образу на себе.

  Не секрет, що самоорганізована, вольова, цілеспрямована та упевнена в собі людина сьогодні має значно більше шансів досягнути успіху як в особистому житті, так і в кар’єрному зростанні. Наш курс допоможе вашим дітям усвідомити, що бути лідером не просто потрібно, але й цікаво і корисно.

  Метою курсу «Психологія лідерства» є перш за все розвиток необхідних якостей та формування навичок ефективного лідера. На заняттях будемо розвивати:

 • уміння відстоювати та доводити свою думку;
 • уміння організовувати роботу групи й визначати роль кожного учасника в ній;
 • ораторські здібності й готовність говорити публічно.
 • Саме з таким кейсом знань та навичок ваша дитина зможе здолати будь-які труднощі й жити успішно, багато та щасливо.

  Що учасник отримає після проходження курсу «Психологія лідерства та ораторства»
  • розвине навики ефективного лідера;
  • навчиться відстоювати та доводити власну думку;
  • розвине уміння організовувати роботу групи й визначати роль кожного учасника в ній;
  • покращить ораторські здібності, щоб говорити публічно без страхів.

  РІВЕНЬ 3. ПСИХОЛОГІЯ НОВИХ РІШЕНЬ

  План навчання

  Мета: актуалізація підсвідомих ресурсів, розвиток стресостійкості та здатності до конструктивного подолання кризових ситуацій. Розуміння власних внутрішніх ресурсів.

  Мета: ознайомлення з поняттям «перфекціонізм» та власними моделями поведінки; розвиток навичок критики та самокритики, а також вміння приймати критику; усвідомлення права на помилку та можливості вчитися на своїх і чужих помилках.

  Мета: усвідомлення причин психологічної залежності від певних звичок чи речовин, та шкоди, яку вони завдають, моделювання процесу боротьби та перемоги над ними, ознайомлення з поняттям «свобода» і тим, що вона означає для кожного учасника.

  Мета: розвиток впевненості в собі; ознайомлення з поняттям «відповідальність» як риси характеру; розвиток організаторських здібностей; дослідження комунікативних та організаторських здібностей.

  Мета: усвідомлення та візуалізація впливу наших рішень на життєво важливі події; розвиток аналітичних здібностей.

  Мета: усвідомлення та виокремлення особистої проблеми, її аналіз, способів її вирішення

  Мета – за допомогою асоціативних карт відповідати на життєво-важливі запитання, усвідомлюючи власні програми і приймаючи нові рішення.

  Мета: ознайомлення з принципами формування звичок, створення мотивації для розвитку корисних звичок.

  Мета: ознайомлення з поняттям «свобода особистості», візуалізація ставлення до свободи. Аналіз та класифікація речей, які наповнюють наше життя, розвиток навичок розставляти пріорітети.

  Мета: ознайомлення з поняттям стартапу, моделювання етапів створення та розвитку стартапу, формування розуміння важливості команди для створення бізнесу; розвиток віри у власні можливості та вміння обирати справу «до душі».

  Мета: формувати та структурувати уявлення про те, якими мають бути нові стосунки, розуміння критеріїв за якими обираєш людей для нових стосунків; ознайомити учасників з етапами розвитку стосунків в парі; дати можливість учасникам усвідомити свої страхи і ризики та переваги і можливості при побудові стосунків; розвиток навичок самопрезентації та знайомства з іншими.

  Аналіз конкретних життєвих цілей, майбутньої професії, власних виборів.

  Мета курсу “Психологія нових рішень” – навчити учасників не лише аналізувати власні проблеми, а й шукати нові, до того не використовувані рішення. Ці рішення стосуються не лише себе, а й свого оточення, родини, друзів і навіть будинку.
  • уміння відстоювати та доводити свою думку;
  • уміння організовувати роботу групи й визначати роль кожного учасника в ній;
  • ораторські здібності й готовність говорити публічно.
  Саме з таким кейсом знань та навичок ваша дитина зможе здолати будь-які труднощі й жити успішно, багато та щасливо.
  Після проходження курсу дитина зможе:
  • прийняти нові рішення у ситуаціях, які, здавалось, не мають вирішення;
  • проаналізувати звички; визначити корисні звички та звички, які заважають розвиватись;
  • отримати практичні рекомендації по створенню власного бізнесу, старт-ап проекту;
  • проаналізувати власні залежності та їхній вплив життя теперішнє та життя майбутнє;
  • визначити нові рішення для побудови нових стосунків;
  • знайти ресурси для нових рішень.

  Подивіться інші наші курси